Primer Sklerozan Kolanjit Nedir? Tanısı ve Tedavisi

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3]

Primer sklerozan kolanjit (PSK) karaciğer içi ve dışı safra yollarını tutan, vücudun kendi bağışıklık sistemi (immun sistem) tarafından tetiklendiği düşünülen, safra yollarında oluşan daralmalar nedeniyle safra akımının engellenmesine bağlı bulgularla kendini gösteren bir kronik safra yolu hastalığıdır. 

Safra kanallarında ilerleyici harabiyet ve daralmayla karakterize olan bu hastalık genellikle bir inflamatuar barsak hastalılığı birlikte bulunur (Bkz. İnflamatuar barsak hastalıkları, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı). Hastalığın doğal seyri sırasında siroz ve safra yolları kanseri (kolanjiokarsinom) gelişebilir. Primer Sklerozan Tanısı

Epidemiyoloji

Primer sklerozan kolanjitin batı toplumlarındaki prevalansının 6-8/ 100.000 olduğu tahmin edilmektedir. Olguların %70-75 i bir inflamatuar barsak hastalılığı (İBH) ile birliktelik gösterir. İBH ile beraber olan primer sklerozan kolanjit hastalarının %85 inde ülseratif kolit, %15 inde de Crohn hastalığı bulunur. Tersine İBH hastalığı bulunan olguların çok az bir kısmında (%6-8) PSK bulunmaktadır.Hastaların ¾ ü erkektir ve ortalama tanı yaşı 40’tır. Beraberinde İBH olmayan olguların çoğunluğu kadındır.

Etyoloji ve Patogenez

Primer Sklerozan Kolanjit belirtileri PSK in bir immun sistem hastalığı olduğu düşünülmekle birlikte hastalığın etyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmemektedir.Toksinler, infeksiyonlar, iskemi (karaciğer kanlanmasında azalma), genetik yatkınlık ve otoimmun faktörler suçlanan nedenler arasındadır. PSK li hastaların %70 inde birlikte bir inflamatuar barsak hastalığı (özellikle ülseratif kolit) bulunur. İki hastalık arasındaki bu ilişki, inflamasyonlu kalın barsak mukozasından kolayca geçebilen bakteriyel ürünlerin veya toksik safra asitlerinin karaciğere ve safra yollarına ulaşması sonucunda kronik kolanjit gelişebileceğini düşündürmüştür.[/caption]

PSK de ailesel yatkınlık söz konusudur. Diğer otoimmun hastalıkların bulunduğu ailelerde PSK, bulunmayanlara göre daha sıktır. HLA ilişkisi HLA B8,DR3 ve DR4 ile gösterilmiştir.PSK li hastalarda kanda değişik otoantikorların bulunma sıklığı artmıştır. En sık görülen otoantikorlar, antinükleer stoplazmik antikor(ANCA)(%65-85), antikardiolipin antikor (ACA) (%65) ve antinükleer antikor (ANA)(%53) dur. Olguların en az %80 inde serum kompleman düzeyleri yüksektir.
Biliyer arteryel sistemdeki travmalar ve karaciğer transplantasyonu sonrasında oluşabilecek vasküler hasarlanma PSK’ya benzer bir tabloya neden olabilmektedir.

Primer Sklerozan Kolanjit Tanısı

Primer Sklerozan Kolanjit Nedir

PSK‘de kullanılabilecek karakteristik otoantikor testi yoktur. Kan tahlillerinde serum alkalen fosfataz (AF) ve gamma glutamil trasferaz (GGT) düzeylerinde belirgin artış görülürken aminotransferaz düzeylerinde (ALT ve AST) hafif artışlar gözlenir. Sarılığı olan olgularda serum bilirübin düzeyi yüksek bulunur (Bkz. Karaciğer fonksyon testleri). Vakaların 1/3 inde hipergamaglobulinemi (özellikle IgM) görülür. Olguların %65-85 inde kanda antinükleer stoplazmik antikor (ANCA) pozitif bulunur.

Tanı, klinik ve biyokimyasal bulgular eşliğinde yapılacak bir kolanjiografide tipik bulguların görülmesiyle ve benzer bulgular oluşturabilecek diğer hastalıkların ayırdedilmesiyle koyulur. Kolanjiografi (safra yollarının radyolojik olarak görüntülenmesi) ERCP işlemi ile ile yapılır ve PSK tanısında kullanılan en değerli teşhis yöntemidir (Bkz. ERCP- Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi). ERCP yapılamayan veya yapılması istenmeyen olgularda MRCP tanıda yardımcıdır (MRCP- Manyetik Rezonans Kolanjio Pankreotografi). 

Son yıllardaki teknolojik ilerlemeler MRCP ile daha kaliteli görüntüler alınmasını sağladığından MRCP birçok hastada teşhiste ilk tercih edilecek yöntem olmaya başlamıştır. ERCP ve MRCP hastalığın yaygınlığı ve safra yollarındaki daralmaların yeri ve derecesi hakkında bilgi verir. PSK de genellikle hem karaciğer içi (intrahepatik) hem de karaciğer dışı (ekstrahepatik) safra kanalları yaygın olarak tutulmuştur. ERCP de ve MRCP de safra yollarında daralmalar, tesbih taneleri şeklinde genişlemeler ve kurumuş -budanmış ağaç görünümü PSK için karakteristik bulgulardır.

Tanı için karaciğer biyopsisine (karaciğerden ince bir iğne ile doku örneği alınması) nadiren ihtiyaç duyulur. Biopsi hastalığın evrelendirilmesi ve prognozun belirlenmesinde yardımcıdır. Karaciğer biopsisinde en sık görülen karakteristik bulgu safra kanalları çevresinde görülen ‘soğan zarı’ görünümünü andıran (onion skin) fibrozisdir (bağ dokusu gelişmi). 

Kolanjiografide bir anormallik saptanmayan hastaların %10 kadarında karaciğer biyopsisinde küçük safra kanallarında soğan zarı görünümü saptanabilir. Bu durum küçük kanal Primer sklerozan kolanjit olarak adlandırılır (small-duct PSC). Hastalığın bu türü klasik türüne göre daha iyi bir prognoza sahiptir.

 

Ayırıcı Tanı

Primer biliyer siroz, sekonder sklerozan kolanjit, yaygın karaciğer metastazı, kolanjiokarsinom, yaygın karaciğer apseleri, amiloidoz, doğumsal safra yolları hastalıkları, greft versus hastalığı (organ nakli sonrasında alıcının verilen ilik hücrelerini reddetmesi sonucunda ortaya çıkan bir tablo), karaciğer transplantasyonu sonrasında ve otoimmun pankreatitte karaciğerde Primer sklerozan kolanjite benzer bulgular oluşabilir. Uygun biyokimyasal, immunolojik ve radyolojik yöntemlerin kullanılmasıyla ayırıcı tanı yapılır.


Klinik

Primer Sklerozan Kolanjit Hastalık en sık 25-45 yaş arasında görülür. Olguların %70 i İBH ile beraberdir Hastaların çoğunda hastalığa ait bir belirti bulunmaz (Asemptomatik hasta). Tanı genellikle poliklinik başvurusu sırasında istenen karaciğer fonksiyon testlerindeki bozuklukların araştırılması veya inflamatuar barsak hastalığı olan bir hastanın rutin tetkilerinin incelenmesi sırasında doktorun şüphelenmesiyle koyulur. En sık görülen bulgular karında sağ üst kadran ağrısı, yorgunluk, kaşıntı ve kilo kaybıdır. Olguların bazıları uzun yıllar asemptomatik kalabilir. Asemptomatik olguların bazılarında histolojik ve radyolojik olarak hastalık görülebilir. Belirtiler ortaya çıktığında hastalık çoğunlukla ileri evrededir.

Beden muayenesinde en sık görülen bulgular sarılık ve karaciğerde büyümedir (hepatomegali). Hastaların 1/3 inde dalakta da büyüme saptanır (splenomegali).

Komplikasyonlar

Barsağa safra akımındaki yetersizlik (kronik kolestaz) sonucunda yağ sindirimi bozularak yağda çözünerek emilen vitaminlerin (A, D, E ve K vitaminleri) barsaklardan emilimi azalır. Hastalarda yağlı dışkılama ve A, D, E ve K vitamini eksikliği oluşur. Bu vitaminlerin eksiklikleri, görme bozukluklarına, kemik erimesine (osteoporoz) ve kanamalara neden olur. PSK in ciddi bir komplikasyonu safra yollarında kanser gelişmesidir (kolanjiokarsinom). PSK li bir hastada büyük safra yollarındaki belirgin daralmalarda kolanjiokarsinom akla gelmeli ve tanı için gerekli incelemeler yapılmalıdır. Otopsi çalışmaları PSK li hastaların 1/3 e varan bir kısmında karaciğer içindeki safra kanallarında henüz belirti vermemiş kolanjiokarsinom gelişebileceğini göstermiştir.

Primer Sklerozan Kolanjit Tedavisi

Sklerozan Kolanjit PSK’nın etkin bir tıbbi tedavisi yoktur. Primer biliyer siroz tedavisinde oldukça etkili bir ilaç olan UDCA (Ursodeoksikolik asit) PSK tedavisinde genellikle etkisizdir. UDCA tedavisiyle biyokimyasal değerlerde bir miktar düzelme sağlanabilirse de hastalığın ilerleme hızı, sağ kalım süresi ve karaciğer transplantasyonunun geciktirilmesi üzerinde olumlu etkisi yoktur. Tedavi için önerilen UDCA dozu 10-15/mg/kg/gün’dür. İlacın en sık görülen yan etkisi ishaldir. Yukarıda belirtilen vitaminlerin eksikliği saptandığında bu vitaminler dışarıdan verilerek açığın kapatılmasına ya çalışılır.[/caption]

Safra yollarında oluşan darlıklar ERCP yapılarak balonla genişletilebilir ve dar bölgeye stent yerleştirilebilir. İleri evre PSK da ve safra yollarında kolanjiokarsinom gelişmiş olan hastalarda etkili olabilecek tek tedavi yöntemi karaciğer transplantasyonudur. PSK de transplantasyon sonrasında üç yıllık sağ kalım süresi %85-90 arasındadır. Transplantasyon sonrasında safra yollarında darlık gelişmesi sık karşılaşılan bir problemdir. Olguların %10-20’sinde transplantasyon sonrasında tekrar PSK gelişmektedir.

2 Comments

  d7401add2fb3bfc1c4155a98b73bd529
 • HOCAM MERHABA 1 SENE ONCE TIKANMA SARILIGI GECIRDIM ERCP YAPILMADI MRCP BT ULTRASON DA HERHANGI BIRSEY GORULMEDI GGT ALT AST ALKALEN FOSFATAZ AMILAZ BILIRUBINLER YUKSEKTI. 4 GUN HASTANEDE SERUM TEDAVISI AGIZDAN ALIM DURDURULDU DEGERLER DUZELMEYE BASLADI TABURCU OLDUM 15 20 GUNDE TUM DEGERLER NORMALDI 6 AY SONRA BILIRUBIN TOTAL 1.5 DIREKT BILIRUBIN 0.5 OLDU O GUNDEN SONRA O SEKILDE SEYRETT. 1 AY ONCE SAFRA KESEM KAPALI ALINDI.BILIRUBIN YINE AYNI DIGER DEGERLER NORMAL ULTRASON NORMAL AMELIYATTAN 2 GUN ONCE MRCP YAPILDI NORMAL.1 HAFTA ONCE BIR HOCAMIZA GITTIM ULTRASONLA BAKTI SAFRA YOLLARIN IYI GORUNUYOR AMA BU BISEY OLMADIGI ANLAMINA GELMEZ DEDI. DEVAM ETTI, GILBERT SENDROMUN OLABILIR DEDI VE MİKROLİTİAZİS OLABILIR DEDI. NEDIR DEDIGIMDE KUCUK MILLER DEDI ULTRASOMDA GORULMEYEBILIR DEDI.

  HOCAM SIZE SORMAK ISTEDIGIM SU 2017 DEN ITIBAREN BILIRUBIN DUZEYLERIM HEP KONTROL EDILIYOR SAFRA KESEMDEN DOLAYI HER SONUC NORMAL TIKANMA SONRASI 6 AY GECTIKTEN SONRA BOZULDU DAHA DA DUZELMEDI NEDENINI MERAK EDIYORUM HOCAM
  BIRDE MİKROLİTİAZİS OLABILIR DEDI HOCAMIZ MILLERIN VAR DEDI BU NE DEMEK HOCAM BEN ANLAYAMADIM.

   78afacc6768407e194b8e103f51bb45d
  • Merhaba, doktor bey ile görüşme organize edebiliriz. Görüşme sırasında merak ettiğiniz tüm detayları kendisine sorabilirsiniz. Randevu için +90 (543) 254 11 44 nolu telden iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.