Safra Yolu Darlıkları ve Endoskopik Tedavisi

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3]

Safra kanallarının darlığı ana Gastroenteroloji en acil ve karmaşık konulardan biridir. Nedeniyle safra taşı artan cerrahi aktiviteye son yıllarda bu hastalığın insidansında artış. 

Bir safra kesesi ameliyatı sırasında safra yollarına intraoperatif hasar (açık kolesistektomi, mini erişim laparoskopik kolesistektomi gelen kolesistektomi) sonucu oluşan çoğu safra kanallarının darlık. Geldiği yeri ile darlık özkaynak safra kanalı, koledok ve ortak hepatik kanal ayırt eder. Safra kanalı darlığı açıklığının derecesine göre kısmen ya da tamamen olabilir.

safra yolu darlıkları tedavisi

Safra Kanalı Darlıkları Nedenleri

Travmatik, iltihaplı ve neoplastik: safra duktus darlığı oluşum nedenleri üç ana grup bulunmaktadır.
Safra kanallarının Travmatik striktür genellikle kolesistektomi sırasında safra yollarının intraoperatif lezyonlar, endoskopik manipülasyon, mide rezeksiyonu, transplantasyon ve karaciğer rezeksiyonu sonucu gelişir. Bu gruba safra yollarına, karın yaralanmalarının tıkanması üzerine bindirilmiş skar kasılma biliodigestive anastomoz, aittir. Cerrahinin zor şartlar altında gerçekleşecek bir kural olarak safra kanallarına İntraoperatif hasar: Hastanın ciddi bir durumdur, acil cerrahi, karın boşluğuna kanama, cerrahi müdahale alanında ciddi şişlik ve irin varlığı, bu durumlarda böylece obezite ve .. varlığı hatalı dahil değildir Lazer elektrokoagulatör ve başkalarına Değerlendirme cerrah anatomik safra kanallarının yapısı, ya da kesişme iğneleme ya da hasar.


safra yolu darlıkları belirtileriPostoperatif erken dönemde geliştirilen tam ligasyon veya kavşak choledoch safra kanalı darlığı durumunda; Kısmi ligasyonu veya yaralanma ile – 2 ile 6 ay süre içinde; obliterasyonu biliodigestive anastomoz genellikle dayatma tarihinden itibaren 1 yıl içinde oluşur.


Safra kanallarının enflamatuar darlığı sklerozan kolanjit, kronik pankreas iltihabı, ülser, düşük 12 duodenal ülser, parazit karaciğer hastalığı (ekinokokkoz, opistorhoze), taşlar Bedsores, böylece sistik kanal sabit ve ne zaman kanalların duvarları yaralara neden. D. görünümünü tarafından
Safra kanallarının Tümör darlıkları ekstrahepatik safra yollarında kanser, safra kesesi kanseri, karaciğer ve kapı hepatoduodenal ligament metastatik lezyonlarda bulunur. Nadir durumlarda, safra kanalı darlıkları safra yollarının doğuştan anatomik anomaliler, radyasyon tedavisi kaynaklanır.


Durumu darlık daralma yukarıda düzenlenmiş safra kanallarının duvarlarında, genişleme ve kalınlaşma olur. Safra, mühürlü kanallarında stagnates viskoz, kolayca safra taşı oluşumu için gerekli koşulları yaratır, enfekte olur. Tanınmayan ve çözülmemiş tıkanıklığında karaciğerden safra çıkışı Uzun vadeli ihlali ikincil biliyer siroz ve portal hipertansiyon gelişimine katkıda bulunur.

Safra Kanalı Darlıkları Belirtileri

safra yolu darlıkları endoskopik tedavisiBulgular darlıklar safra kanallarına tipi ve hasarın yaygınlığına bağlıdır. Safra duktus darlığı tam bir kavşak durumunda zaten 3-7 günde klinik belirtiler geliştirmek: ağrı, dış safra fistülü oluşumunu gösteren, ateş, sarılık, safra akış, sağ karın var. Dispeptik semptomlar var var – mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, şişkinlik; bazı durumlarda, barsak tıkanıklığı gelişen. Karın boşluğunda safra kanalı yaralanması ile safra safra peritonit geliştirirken, apse subhepatik oluşturabilir.
Sıkıştırılmış choledoch ateş, titreme, epigastrik ağrı, dışkı ve koyu renk idrar, kaşıntı ile kolestatik sarılık ve kolanjit artan fenomeni soyunma ya da ne zaman. Bir kaç ay içinde kolanjit ve sarılık kısmi safra kanalı darlığı belirtileri ise, SARS anımsatan ılımlı bir seyir var.
Tıkanıklığın zamansız çıkarılması safra kanallarının darlık karın apseleri, sepsis, biliyer siroz, portal hipertansiyon, gastrointestinal kanama, karaciğer yetmezliği oluşumuna neden.

Safra Kanalı Darlıkları Teşhisi

Çoğu durumda, safra duktus darlığı gelişmesi cerrahisinin klinik belirtileri ile bağlantısını gösterir. Biyokimyasal karaciğer testleri bilirubin, transaminazlar, alkalin fosfataz aktivitesinin seviyeleri ile karakterize edilir.
Safra kanalı darlığı görselleştirme birincil yöntem hangi aracılığıyla şiddetini ve tıkanıklık düzeyi ortaya koymaktadır, ultrason olduğunu. Safra geçmesinden tespiti için hepatobilier sistemin sintigrafisi kullanılır. Safra yollarının MRI nedenlerini, yerelleştirme, kapsamı, darlık uzunluğu, sekonder komplikasyonların gelişmesi belirlemek mümkündür.
Safra kanalı darlıkları perkütan transhepatik kolanjiografi, gevşeme duodenography, retrograd kolanjiopankreatografi, magnetik rezonans kolanjiopankreatografi olduğunda son derece bilgilendirici. Tanı ve tedavi amaçlı, karın boşluğuna incelemek safra kalıntıları çıkarmak için izin verir laparoskopi kullanılabilir için drenaj yükleyin.

Safra Kanalı Darlıkları Tedavisi

safra yolu darlıkları belirtileriUzun süreli safra tıkanıklığı Şiddetli sonuçları safra kanalı darlığı endoskopik veya açık cerrahi tekniğin zorunlu kaldırılmasını gerektirir. Dikkate ekin safra ve kan verileri alarak zehirlenme yapılan infüzyon tedavisi, antimikrobiyal tedavi, kaldırılması için ameliyat öncesi dönemde.
Safra kanallarının tedavi darlıklarının minimal invaziv yöntemler için perkütan veya endoskopik balon dilatasyon, endoskopik sondalama darlıklar, koledok endoskopik stent vardır. Bu yöntemlerin belirli bir uygulama kullanma imkanıdır olduğu zaman üst ve Genişletilmemiş darlığı gibi safra kanallarının restenoz yüksek oranda.
Safra kanalı darlıklarında minimal invaziv çıkarılması imkansızlığı at eksizyonu ve rekonstrüktif operasyonlar striktür başvurmuşlardır. Cerrahi uygulamada en sık koledok proksimal ucuna ve jejunal döngü (holedohoeyunoanastomoza) ya da karaciğer kanal ve jejunum (gepatikoeyunoanastomoza) arasında cerrahi anastomoz uygulandı.

Bazı durumlarda, sarılık ilk adım RPHG de safra kanallarının safra yolları dış drenaj, transhepatik perkütan drenaj, drenaj nazobiliarnogo dekompresyon tarafından gerçekleştirilen ve daha sonra, soğuk kış aylarında, rekonstrüktif cerrahi tutulur gidermek için. Safra kanalı darlığı kaldırılması portal hipertansiyon azalmaya yol açmaz, daha fazla portokaval bypass gerektirir.

2 Comments

  3bc56fc55da1a45c115d008125e12e56
 • Hocam bundan 2 ay önce karaciğer büyümesi 19 cm oldu .ayrıca koledok çapı en geniş yerinde 8 mm ölçülmüş olup distalte sivrilerek sonlanmaktadir. Yazılmıştı.
  Şuan en son çekilen mrcp sonucunda aşağıdaki gibidir.
  MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ (MRCP) KLİNİK : koledok alt uçta darlık? Not: Temmuz 2021 randevu rica olur, TEKNİK: Çok sekanslı çok düzlemli inceleme yapılmıştır. BULGULAR: Safra kesesi normal görünümdedir. İntraluminal patoloji izlenmedi. İntrahepatik safra yolları normal genişliktedir. Koledok seyri ve genişliği normal olup distalde kesintili sonlanmaktadır ancak konvansiyonel sekanslarda belirgin patolojiye rastlnamadı. Mukozal düzeydeki patolojiler açısından ERCP önerilir. Ana pankreatik kanal seyri ve genişliği normaldir. Her iki böbrekte kortikal kistler izlendi. SONUÇ BİLGİ hocam sizce nasıl bir yol izlemek gerekir. Kötü bir durum olabilir mi.

   78afacc6768407e194b8e103f51bb45d
  • Merhaba, doktor bey ile görüşme organize edebiliriz. Görüşme sırasında merak ettiğiniz tüm detayları kendisine sorabilirsiniz. Randevu için +90 (543) 254 11 44 nolu telden iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.