Tiroid Kanseri Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Tiroid Kanseri Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Tiroid Kanseri Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]


Boynun ön kısmında nefes borusunun hemen önünde kelebeğe benzer bir yapıya sahip olan tiroid bezi tiroid hormonunun salgılanmasında görev alır.

Tiroid hormonu ise vücut için önem taşımakta olup doku ve organların doğru şekilde çalışmasında etkilidir.

Tiroid kanseri ise tiroid bezinde gelişim gösteren nodüllerin kötü huylu olması olarak ifade edilebilir. Son derece nadir karşılaşılan bir kanser türü olmak ile beraber kadınlarda daha sık görülür. Tedavisi ile iyileşme görülebilen kanser türleri arasında bulunan tiroid kanserinde ölüm oranı son derece düşüktür.

Tiroid Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Görülme oranların farklı olan 4 çeşit tiroid kanseri çeşidi bulunmaktadır. Papiller, medüller, anaplastik ve folliküler adlarına sahip olan tiroid çeşitlerinin gelişimleri de farklıdır.

tiroid kanseri tedavisi

Papiller

En yaygın görülen tiroid kanser çeşidi olan papiller yüzde doksanlık bir orana sahiptir. 30 illa 40 yaşlarında daha sık görülmek ile beraber her yaşta karşılaşılabilmektedir. Yavaş büyüme eğilimine sahip olan papiller tiroid kanseri uzun yıllar boyu belirti göstermeyebilir. Genel de iyi seyirli olarak ifade edilen papiller tiroid kanseri metastazın görülmesi durumunda ise tutulma akciğerde ve lenf bezlerinde oluşur. Kırk yaş sonrasında ise yayılma hızı daha fazla olabilmektedir.

Medüller

Diğer tiroid kanser çeşitlerine göre tanısı daha kolay gerçekleşen medüller tiroid kanseri kan testinde kalsitonin hormon düzeyinin fazla çıkması ile anlaşılabilir.

Yavaş büyüme ve gelişim göstermesi ile bilinen medüller tiroid kanseri yüzde iki oranda görülmeye sahiptir. Kalıtsal bir kanser türü olan medüller ileri yaşlarda da rastlanabilir. Genetik mutasyon testi ise bu kanser türünde yapılması önerilen bir taramadır.

Anaplastik

Tiroid kanser türleri arasında en nadir görülen anaplastik tiroid kanser çeşididir. Hızlı yayılım göstermesi ve kısa sürede yayılması ile bilinen anaplastik tiroid kanserinde ameliyat şansı neredeyse sıfır oranındadır.

Anaplastik kanser teşhisinin konulması ile beraber tümör yayılımı oldukça artmış olması muhtemeldir. Hastanın konforunu sağlamak ve rahatlatmak için radyoterapi uygulanabilmektedir.

Folliküler

Yavaş büyüme eğilimine sahip olan foliküler tiroid kanseri kan dolaşımı yolu ile yayılır. Elli yaş sonrasında daha sık karşılaşılan foliküler tiroid kanseri ilk tanıda görülmesi zor olabilir. Kanserin kemik, akciğer, beyin ve karaciğere tutulma olasılığı da bulunmaktadır.

Tiroid Kanseri Neden Oluşur?

Tiroid kanseri son derece nadir görülen bir kanser olmak ile beraber erkeklere nazaran kadınlarda görülme riski iki kat daha fazladır.

Kadınlarda yaşanan menopoz ve doğum sonrasında tiroid hormon değişimleri gibi etkenler nodül oluşumuna sebep olabilmektedir.

Tiroid kanseri neden oluşur sorusunun yanıtında öncelik olarak genetik yatkınlık sayılabilir. Aile öyküsünde olması kişinin risk grubunda olması açısından önem taşımaktadır.

Çocuk yaşlarda radyasyona maruz kalınması, iyot eksikliği, geçmişte lityum kullanımı, şeker hastalığı ve 60 yaş üstü olup nodül bulunması risk grubu içinde yer alınmasına etki eder.

Bunun yanı sıra down ve turner sendromu da tiroid kanserinin oluşumunda etkili olmaktadır.

Beyaz ırk ya da Asyalı ırkından olan kişilerden diğer ırka nazaran görülme riski de 3 kat daha fazla olduğu da bilinmektedir. Öncesinde tiroid ile ilgili rahatsızlığın yaşanması da tiroid nodülünün oluşmasına etki eder.

Tiroid nodülü oluşumu sonrasında biyopsi yapılarak nodüllün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu saptanır. Kötü huylu olan tiroid hormonları tiroid kanseri olarak ifade edilerek tedavisi de çeşidine ve hastanın genel kriterlerine uygun olarak hekim tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir.

tiroid nedir

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Genellikle ilk evrelerde belirti vermemek ile beraber bazı çeşitleri ise hayat boyu belirti vermeden yavaş yavaş gelişim göstermeye devam edebilir. Bu neden ile tiroid kanseri risk grubunda olan kişilerin düzenli olarak genel tarama ve testlere yer açarak tiroid kontrolünü yaptırmaları da önerilir.

Tiroid kanseri hastalığı bulunan kişilerde yaşanan belirtiler ilk olarak boyun alanında yumru oluşumu ya da şişmedir. Ses kısıklığı, nefes alma zorluğu, kemik erimesi, yutma güçlüğü, kilo artışı, sinirlilik ve boyundan kulaklara ulaşan ağrı olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra kemik erimesi, kan değerlerinde düşüş, kolesterol değerlerinde düşüş ve cinsel isteksizlikte yer almaktadır.

Tiroid Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Tiroid kanseri genel olarak bakıldığında nadir görülen kanser çeşidi olmak ile beraber belirti de vermeyebilir. Hızlı gelişim gösteren tiroid kanser çeşitlerinde büyüme hızı yumru anlamında boyun alanında belirginleşeceği için görsel açıdan incelenerek bile anlaşılabilecek olan soruna işaret edebilir.

Tiroid kanseri belirtilerin görülmesi ya da risk grubunda olup kanser ile ilgili gerekli tetkiklerin yaptırılması durumunda tanısı konulabilir.

Tiroid kanseri tanısı için hekim öncelikle fiziki muayeneye yer açar. Sonrasında kan tahlillerini talep eder. Bunun yanı sıra tiroid sintigrafisi ve biyopsi işlemini de gerçekleştirerek tam tanının konulması mümkün olur.

Tiroid kanseri tanısının konulması sonrasında kanserin çeşidi de belirlenerek uygulanabilecek olan tedavi yöntemleri belirlenir. Tedavinin uygulanmasında kanserin çeşidi ve diğer organlara olan tutulması da önem taşımaktadır. Uzman hekim tarafından gerçekleştirilecek olan detaylı tetkikler uygulanacak olan tedavi için fikir sunacak olan içeriklere sahiptir.

tiroid kanseri

Tiroid Kanseri Tedavisi

Tiroid kanseri son derece nadir görülen kanser çeşidi olmak ile beraber kadınlarda karşılaşılan kanser türleri arasında sekizinci sırada bulunur. Kanserin ilerlemesi ve tedavi edilmemesi ise kanserin yayılımına sebep olarak metastazın yaşanmasına neden olabilir. 

Tedavi edilebilir ve iyileşme oranı yüksek olan tiroid kanseri tedavi edilmemesi ise iyileşmenin gerçekleşmesin mani olacaktır. Bu sebep ile tiroid kanseri ile ilgili olarak risk grubunda bulunmanız ya da tiroid nodüllerine sahip olmanız durumunda gerekli tahlil ve taramaları yaptırmanız önerilir.

Tiroid kanserinin gelişimin tespit edilmesi sonrasında en sık gerçekleştirilen tedavi yöntemi cerrahi operasyondur. Tiroid bezlerinin bir kısmının ya da tamamının alınmasının yanı sıra tümörün yayılımına göre lenf bezleri de alınabilir. Kanser türüne göre ameliyat yöntemi değişim göstermek ile beraber robotik ya da açık olarak gerçekleştirilebilir.

Tiroid kanserinin evresi, türü ve gelişimine göre cerrahi işlem süresi de farklılık göstermek ile beraber ortalama 3 saat sürmektedir. Genel anestezi altına yapılan tiroid kanseri ameliyatı sonrasında farklı komplikasyonlar görülebilir. Se kısıklığı ve kanama ameliyat sonrasında yaşanabilecek olan komplikasyonlar arasında yer alır. 

Ameliyat sonrasında iyileşme süreci akabinde de tedaviye devam edilmektedir. Gerçekleştirilen operasyon özellikleri ve tümör özelliklerine göre ameliyat sonrasında hastaya radyoaktif iyot tedavisi de yapılabilmektedir.

Tiroid kanseri tedavisinde ameliyat sonrasında yapılan radyoaktif iyot tedavisinin amacı ise ameliyat sonrasında kalan kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlamaktır. Radyoaktif iyot tedavisinin yerine radyoterapi de uygulanabilmektedir. 

Ameliyat sonrasında uygulanacak olan tedavi uygulaması hekim tarafından hastadan elde edilen verilere göre karar verilerek uygulanır.

Ameliyat işlemi sonrasında vücudun tiroid hormonuna sahip olması için ise tiroid ilaçlarının hasta tarafından alınması da gerekir. tiroid kanserinin tekrarda görülmemesi için ise cerrahi işlem ve tedavi uygulamaları sonrasında da hastanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve tarama işlemlerinin yapılarak incelemelere yer verilmesi de gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.